Účetnictví - daňové poradenství - PODĚBRADY
MGR. ING. ZDENĚK HOSA
DAŇOVÝ PORADCE Č. 3543
 
 

 
Komora daňových poradců ČR

 

Účetnictví Poděbrady - Základní pravdy

linka
K vytvoření tohoto komentáře mne vedou zkušenosti z běžné poradenské činnosti. Občas musím zdůraznit souvislosti, které klient v návalu informací přehlédl.
 

ztráta v účetnictví - míti účetnictví ve ztrátě není dobré z následujících důvodů

sipka jste podezřelí pro FU (jejich počítačový program vyhledává subjekty ke kontrole)

sipka nemůžete si vzít úvěr a tudíž financovat rozjezd podnikání

sipka nemůžete žádat o dotace

sipka při déletrvající ztrátě se může stát, že firma bude předlužená a insolvenční správce se dostane na Váš osobní majetek, tím ohrožujete i své děti (viz odmítnutí dědictví dle nového občanského zákoníku)

sipka pro obchodní partnery nejste důvěryhodní (lze čekat jen nákup za hotovost), nedají Vám množstevní slevy, nezařadí Vás do databáze zákazníků, musí si obchody s Vámi pojišťovat

sipka budete mít těžší výběr kvalitních zaměstnanců (nechtějí mít v profesním životopise pracovní poměr v ztrátové firmě či firmě v konkurzu)

sipka u daňové ztráty se prodlužuje období v kterém Vás mohou přijít z FU zkontrolovat o 5 let ! Tedy celkem 3+5 let. Naprosto zbytečné

sipka když budete chtít firmu prodat, opět ztráta v účetnictví je to co kupce odradí

 

defraudace a optimalizace - od určité velikosti firmy má větší smysl než hledat jak snížit placení daní (v úrovni blížící se hraně legální x nelegální), vůbec firmu uhlídat. Před plýtváním, před nekvalitním rozhodováním a v případě každodenní neúčasti majitele před vlastními zaměstnanci (lajdáctví, poškozování majetku, nevyužívání pracovní doby, rozkrádání). Větší přínos přinese zjednodušení procesů, nalezení kontrolních míst a snížení základní mzdy zaměstnanců a zvětšení bonusové položky v jejich mzdě. Způsobů jak někdo dokáže tunelovat firmu majitele není mnoho. Podle druhu pozice dotyčného (manažer, externí firma, nákupčí, obchodní zástupce atd) a oblasti podnikání firmy lze nalézt místa, kde by k rozkrádání mohlo docházet a způsoby jak je v dokladech identifikovat.

 

mám podnikat ? - podnikání s sebou nese zvýšené riziko odpovědnosti za neúspěch, většina mezer na trhu je obsazených nebo se o nich ví, mnohem více lidí má prostředky (finanční i znalostní) nato aby Vám byli konkurencí. Volnost v zacházení s vlastním časem přeroste v to, že pracujete, kdy to jen jde, protože máte stále co dělat, co zlepšovat a vymýšlet. Pokud netrpíte tímto vnitřním seberealizačním neklidem :) vůbec nemusí být špatný nápad být zaměstnán ve Škoda Mladá Boleslav, mít služební auto+mobil a 5 týdnů dovolené :). Pokud však máte chutě, čas a dobrý nápad, tak rychle do toho.

 

proč platit za účetnictví? - svět je čím dál tím složitější a v účetnictví se odrážejí všechny jeho stránky (technologické postupy - kalkulace nedokončené výroby, děti - slevy a daňové bonusy ve mzdách, neplatiči - opravné položky k pohledávkám, auto - odpisy silniční daň přičitatelná položka do mzdy atd.). Říkám tomu blažená nevědomost, kdo o tom nic neví účtuje špatně v klidu dál.

 

Lze to říci i jinak:

sipka v roce 2004 nám k importu+exportu přibylo dodání zboží a služby do jiného členského státu

sipka přibylo odvádění DPH ze záloh a kompenzace na konečném daňovém dokladu

sipka přibyl režim přenesení daňové povinnosti, a jeho rozšíření od 2015

sipka od 2015 třetí sazba DPH

sipka od 2014 nový občanský zákoník a jeho mnohonásobně podrobnější rozčlenění věcí a práv (například úplně nový titul "právo stavby" a "svěřenský fond").

sipka a to vyjmenovávám jen ty významnější

 
linka
 
 
Copyright © 2015 MGR. ING. Zdeněk Hosa - PODĚBRADY - mapa webu - WEBMASTER ZMORWARE